usually used in basketball when talking about making a basket.

occasionally used in place of the word penis
a.Shoot the Ratchett!

b.buff the ratchett! (suck my penis)
#ratchett #buff #basket #ball #shoot
viết bởi Joker12345 30 Tháng một, 2009
Top Definition
to start actin a hot mess in public
that heffa made me get ratchett in walgreens
#ghetto #hot mess #trippin #going off #actin like fool
viết bởi dezzy dez 17 Tháng năm, 2008
A a nasty, triffling person, that usually only wants money or sex.
She's just givin it up to everybody, damn that bitch is ratchett.
#hoe #slut #skank #skeezer #bimbo.
viết bởi Suplie Pmac 27 Tháng sáu, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×