usually used in basketball when talking about making a basket.

occasionally used in place of the word penis
a.Shoot the Ratchett!

b.buff the ratchett! (suck my penis)
viết bởi Joker12345 30 Tháng một, 2009
Top Definition
to start actin a hot mess in public
that heffa made me get ratchett in walgreens
viết bởi dezzy dez 17 Tháng năm, 2008
A a nasty, triffling person, that usually only wants money or sex.
She's just givin it up to everybody, damn that bitch is ratchett.
viết bởi Suplie Pmac 27 Tháng sáu, 2009

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×