tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Stupid, dumb, has no life and no friends. Don't want to be a ratchit!!
You are such a ratchit
viết bởi Stupid names 23 Tháng một, 2014