In the UK, an sterotype is rate.. so its bloody ike ...
October aka Nichole: so Hogan how would you discribe the way I look?

Hogan luvs nihole: your rate not a goth nore emo or punk :)

viết bởi October(Nichole) 10 Tháng mười, 2007
lan, should be cl_updaterate 101, cl_cmdrate 101 and rate 25000
or if ur infinity or xan, 30, 30, 7500
*adriaN* "infinity ur such a chode"
x3ro <3 mwaz h4x 1337
viết bởi heats 24 Tháng mười một, 2004
A worthless good-for-nothing. Used in the original Mad Max movie.
Man, that skag is a rate!
viết bởi chalk757 28 Tháng bảy, 2004

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×