tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
do able but not first choice Quote C-dawg
a girl is rated 7.5 she is doable but not a sober first choice
viết bởi ac crew 14 Tháng ba, 2010