tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
someone who generally likes getting his bellend chewed by rats
oi ratend, stop giving head to rats!
viết bởi thatfatcatable 24 Tháng năm, 2011