tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
rolling allover the floor laughing my ass off.
that was so funny! i was ratflmao!
viết bởi ?H?H 06 Tháng tám, 2006

Words related to ratflmao

lmao lol poo raotflmao