tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
leet bastard
im a ratha
viết bởi noob 11 Tháng mười, 2003
 
2.
not slack
im not ratha
viết bởi gg 12 Tháng mười một, 2003