tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
the most precious gift EARTH/HEAVEN/GOD/MAN could ever create.
if the ladies want something nice u gotta give them RATHANAK
viết bởi ChinitoGrassiossoo 17 Tháng mười, 2003