Top Definition
An expression of lack of concern.
" I don't give a rats ass what you say, I'm goin' fishing!"
viết bởi J E Walker 28 Tháng tư, 2003
Another way of saying how much you dont care...
I can give a rats ass what u eat!
viết bởi Jasmine 05 Tháng tám, 2004
In U.S. Marine jargon, a comparative indicating that something is worthless. In more polite company, see hill of beans.
This equipment isn't worth a rat's ass.

So? I don't give a rat's ass.
viết bởi Secret Agent Man 19 Tháng chín, 2003
its a lack of caring
i don't give a rats ass about the customers at walmart
viết bởi Dairy Queen 30 Tháng bảy, 2005
Its baseicly i dont give a shit.
I dont give a rat's ass bout u fool.
viết bởi cartman5000 07 Tháng tám, 2004
not something of great value.
I don't give a ratsass what you think!
viết bởi Bob L 03 Tháng bảy, 2003
Rat's ass is a Chinese delicacy.
Zao: Can I have some gravy?
Peng: Certainly.
Peng: Could you pass the rat's ass please...
Chung: There you go.
viết bởi lexicon 18 Tháng mười hai, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×