tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:
 
1.
1. Ouch
2. Damn, that sucks
3. Use some lube when you jerk it
I have a raw penis...ouch
viết bởi Jezzabelle the 10th 15 Tháng mười hai, 2007