tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
to get caught drinking by parents,police,etc
yo guys i had the worst weekend ever i got ray'd im in so much trouble
viết bởi dont do me like that 20 Tháng ba, 2009
 
2.
Brown. Muslim. Brown. Smells good. Nom-nom.
Wow, the color of my shirt is rayd.
viết bởi raydbarquarwi 18 Tháng mười một, 2010