tìm từ bất kỳ, như là kappa:
 
1.
adj. Something that is so awesome, it has been deemed illegal.
Joe brought some raz caz moonshine to the party.
viết bởi dailyhat 14 Tháng một, 2011