tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
When a word, phrase or sentence is misread, especially in an IM session. Opposite of typo.
Whoops, I guess I did a reado.
viết bởi timbu 26 Tháng mười một, 2003