tìm từ bất kỳ, như là doxx:
 
1.
A cop who actually does his job well.
Jimmy McNulty is real police.
viết bởi snugglecakes 20 Tháng chín, 2013