tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
term often used to describe a real gun.
"Dude nice ak! Is it airsoft?" dude 1
"No it's real steel." dude 2
viết bởi fingersticks 31 Tháng một, 2010