tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
PUT your bitch in a rear chokehold and insert penis in various holes hold on tight a fill that guttersluts ass upp with mangoo
jonny rear nakie chokehOLD his bitch till he burst!
viết bởi BIGG SAUCE BOSS 04 Tháng bảy, 2011