tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
n. butthole, asscrack, anus, chocolate starfish, you get the picture...
My rear pocket is so fit and so damn cosey.
viết bởi phobioid 19 Tháng mười, 2010