tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
n. Derogatory term. Derived from "ass-pirate."
Arr, jimlad! Ye be a rear privateer, and I be wantin' none o' that!
viết bởi I'mNotATerroristButIPlayOneOnTV! 02 Tháng tám, 2003