tìm từ bất kỳ, như là bias:
 
1.
A recommendation which starts with the words "I reckon you should..."
I reckon you should stfu thetron
viết bởi Redback 12 Tháng tám, 2003