tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
An insignificant little turd that a good fart could dislodge.
Fine, you recktofarb. Have it your way.
viết bởi rebel_ga1111 20 Tháng bảy, 2003