tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
A love returned in full; an act of loving the one who loves you.
She was looking for redamancy.
viết bởi li'l pond fish 16 Tháng mười hai, 2013