tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
A girl who can suck dick while standing.
"Damn, that's a reeber if I've ever seen one."
viết bởi Beer is good 01 Tháng mười, 2005