tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
"Spongebob Squarepants" version of a leaf blower.
"Playing with a reef blower? That's the most childish thing I've ever heard of!"
viết bởi zxcraous 11 Tháng hai, 2014