tìm từ bất kỳ, như là yeet:
 
1.
Reghai is a very sexy person
Reghai Crivea
viết bởi pinkblopops 14 Tháng sáu, 2010