Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là 4/20:
 
1.
an imbalanced player in the hit online sensation video game League of Legends.
"Yo dude reginaId just smashed us real good."

oh thats for damn sure... man.
viết bởi Last Hit MaGic 10 Tháng mười, 2009
101 115