tìm từ bất kỳ, như là hipster:
 
1.
A reinout is someone who has a huge penis
look he's a reinout
viết bởi unicorn232 11 Tháng chín, 2013