tìm từ bất kỳ, như là hipster:
 
1.
The excretion of juices from James's anus.
What is that shit, reintonic?!
viết bởi Rarrarr! 10 Tháng ba, 2003