tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A person that takes from you, backstabs you, and is a waste of life.
I just got screwed by a reiza.
viết bởi redra 14 Tháng một, 2007