tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Something you can relate to.
"Yo dawg, you got it all wrong, yo. Samuel L. Jackson is totally relateable to The Rock.
viết bởi Jonny Fro 23 Tháng chín, 2008