tìm từ bất kỳ, như là hipster:
 
1.
Opposite of 'Forgetful!'
Mark's more rememberful than me lately
viết bởi Shalroth 30 Tháng năm, 2005
21 10