tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
To lay pipe again. Or have sex multiple times.
That ass was so good, I hade to repipe it.
viết bởi Lmuggs 14 Tháng năm, 2003