tìm từ bất kỳ, như là jamflex:
 
1.
a tall, unkempt fellow who is prone to going unshaven and unshowered
one strauss, david
viết bởi Anonymous 27 Tháng tư, 2003