tìm từ bất kỳ, như là bangarang:
 
1.
The thing speaks for itself. Legal term for something which is self-evident.
viết bởi Kurtz 10 Tháng hai, 2004