tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
"yo man, let me scrape your pipe and resi whack that shit"
"Chill Fiend!"
viết bởi Toke420 31 Tháng ba, 2009

Words related to resi whack

fiend resin weed bud hit pipe