tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
a stoner moment for those that no longer smoke.
Dude, who was the guitar player from AC-DC? I'm having a resindue.
viết bởi Charles U. Farley 03 Tháng sáu, 2005