Top Definition
What happens when a staple assumes a crumpled shape when you're trying to staple a document. From the zigzag shape of the schematic diagram symbol for a resistor. Pronounced ree-ZISS-tor-ing.
Betty, I need a new stapler. Every staple that comes out of this piece of junk is resistoring.
viết bởi pentozali 24 Tháng năm, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×