Top Definition
What happens when a staple assumes a crumpled shape when you're trying to staple a document. From the zigzag shape of the schematic diagram symbol for a resistor. Pronounced ree-ZISS-tor-ing.
Betty, I need a new stapler. Every staple that comes out of this piece of junk is resistoring.
#phoning #alligator #crocodile #9 to 5 #slave
viết bởi pentozali 24 Tháng năm, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×