tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
a mad burner tagger. he burns mone
resk is a burner :P
viết bởi reskone 29 Tháng năm, 2009