tìm từ bất kỳ, như là b4nny:
 
1.
A sloppy crap.
I just took a Reske.
viết bởi paulieshore666 06 Tháng tám, 2011