Top Definition
There is so little respek left in the world, that if you look it up in the dictionary. You'll find that it has been taking out.
Sacha Baren Cohen - "Yo, respek."
viết bởi Skott 10 Tháng mười một, 2004
respect.
see also Ali G.
he fit wicked, innit? respek.
viết bởi International Bad Boy 09 Tháng chín, 2004
The way in which Ali G pronounces and spells the word "respect"
pronounced "reh-spehk"
"Dis is none utha than ma' main man John Johnson, yo John..respek"
viết bởi Lindsey Nickerson 23 Tháng tư, 2006
a formal acknowledgement, often seen used in the motorcross world of foo foos; the outgreeting of a letter
have a nice day man, respek
fo sho, respek my d-o- double g
viết bởi Rostipharian Racullian VII 30 Tháng ba, 2005

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×