Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tex-sex:
 
1.
To Give shit back 2x worse then what they did to you.
my mom took away my TV, you know what, im going to retaliate!
viết bởi Eddyyyb 16 Tháng tám, 2007
60 6