Anything that is worn by an african american in the hood these days.
Shit man! Look at all these retros! They might as well call this store retrolocker. Word.
viết bởi bzak 28 Tháng mười, 2003
(a)like oldschool-but gay
(b)what scooby doo says
(a)Retro fashions suck because fashions suck.

(b)shaggy,"look a scary monster!"
scooby, "!Retro!"
viết bởi Death_Comes _Ripping 16 Tháng hai, 2005
Old-fashioned typa style. Not just how you look but who you are and how you carry yourself.
They all gone retro
viết bởi Klvssic 13 Tháng tám, 2016
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×