(a)like oldschool-but gay
(b)what scooby doo says
(a)Retro fashions suck because fashions suck.

(b)shaggy,"look a scary monster!"
scooby, "!Retro!"
viết bởi Death_Comes _Ripping 16 Tháng hai, 2005
Anything(cars, apparel, instruments, bags, music, etc.) that originated in the 60s to 80s; the golden oldies
In the movie "Guardians of the Galaxy", all the music is retro.

*Im a retro person even though I was born in 2002.
viết bởi scullscan 16 Tháng bảy, 2015

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×