tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
A bunch of cyclists on old retrobikes.
Look at that bunch of retrobicyclists on their Klein's!
viết bởi lgf 11 Tháng mười một, 2013