tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
The plural usage of reunited
After being seperated all weekend, Nichole and I had several reunites!
viết bởi RLSgurl 28 Tháng năm, 2008