tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
1. funny cunt
2. fat cunt
3. furry cunt

mahmood
viết bởi Anonymous 17 Tháng ba, 2003