tìm từ bất kỳ, như là fob dot:
 
1.
A world famous type of hand rolled cigarette, that results in a plush ba experience. Chess mate
chess mate, this rhuley is making me feel plush ba
viết bởi The king of rhulies 02 Tháng mười một, 2013