tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
a small black woman who likes to fuck small asian men
moniqua is such a rice shark!!!! damn she likes the itty bitty!!!
viết bởi Tupac "alex fornaro" Shakur 03 Tháng năm, 2006

Words related to rice shark

asians chincs churchill sullivan women