tìm từ bất kỳ, như là dirty sanchez:
 
1.
sewer whore.
"Nice scooter, rich route."
viết bởi RICHROUTE 20 Tháng mười một, 2009

Words related to rich route

dumb little kid scooter sewer whore