tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
taking it up the booty, gay, homosexual,
(a)I have come out of the closet, I am a Rich Shamel. (b) I like Rich Shamel sex in the rear.
viết bởi Rich Shamel 19 Tháng mười một, 2004