tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
Awsome, sweet, cool, wicked
That babe was richous!
viết bởi MasterBbates 25 Tháng tám, 2005

Words related to richous

crazy insane messed up ridank ridiculous