tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
4 banger that thinks its an 8 cylinder (go ford)
viết bởi Anonymous 18 Tháng chín, 2003